بایگانی

چرخه معرفت؛ از طبیعت به ذهنیت و دوباره به طبیعت

دکتر پورجوادی که از صاحبنظران عرفان و ادب پارسی است در یادداشتی در فیسبوک به این نکته توجه داده بود که درک دینی در آغاز اسلام بسیار طبیعی بوده است و در طول قرون بتدریج […]


چراغ “کم فروغ” مجلات تخصصی؟ یا ندیدن راه حل؟

این یادداشت خیلی خصلت وبلاگی دارد. بنابرین بهتر بود اول در سیبستان منتشر می شد. اما لینک ورود به وبلاگ را گم کرده بودم! – نشانه ای از اینکه کم به کم به این خانه […]


شهرآشوبی رسانه‌ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست


توئیت‌هایی که می‌تواند شما را از کار بیندازد


خدا و انسان در گودر