وضعیت قرقیزستان مرا نگران می کند. آنچه در این کشور اتفاق افتاده یک کودتای روسی تمام عیار است که بر آن جامه انقلاب مردمی پوشانده شده است. همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بوده. روسیه دارد بر سر حیطه نفوذ خود با چنگ و دندان مبارزه می کند. برخورد مثبت پوتین با دولت موقت قرقیز هم بسیار معنادار است.

آنچه اسباب نگرانی است نوع رابطه روسیه و آمریکا بر سر قرقیزستان نیست. قرقیزستان می تواند نشانگر این باشد که چگونه منافع دو قدرت درگیر منطقه می تواند دولتها را جابجا کند. وقتی خوب فکر می کنی با این سوال روبرو می شوی: چرا قرقیزها با این سرعت توانستند دولتی را جابجا کنند ولی ایرانی ها بعد از ماهها تلاش و ایثار نتوانستند دولت متقلب را سر جایش بنشانند؟

جوابی که می توان به این سوال داد اسباب نگرانی است. ایرانی ها موفق نشدند چون حرکت آنها همسو با منافع قدرتهای درگیر در منطقه نبود. از این لحاظ این حرکت شبیه حرکت شیعیان عراق بعد از حمله صدام به کویت است که در آغاز تصور می شد می تواند مدل جانشین برای حکومت صدام باشد اما از حمایت جهانی برخوردار نشد و به دست صدام رها شد تا به شدیدترین صورتی سرکوب شود.

سقوط هواپیمای لعنت شده توپولف که رئیس جمهور لهستان و همسرش و مقامات ارشد این کشور را قربانی گرفت هر چه گذشت متاثرکننده تر شد. وقتی میزان اندوه عمومی در لهستان را می بینم نمی توانم متاثر نباشم. همان روز اول که مردم روبروی کاخ ریاست جمهوری گل و شمع می گذاشتند به یاد روزهایی افتادم که پرنسس دایانا در تصادف قربانی شد. من آن روزها در لندن بودم و اولین گزارشگری بودم که از واکنش مردم به فارسی گزارش دادم. هرگز آنهمه گل برای یادبود کسی ندیده بودم. گلهایی که تک تک و دسته دسته جمع شده بود و هر کدام نشانه محبتی و قلب متاثری بود. 

امروز وقتی صف طویل مردم را می دیدم که ایستاده اند تا به رهبر و نخبگان سیاسی خویش ادای احترام کنند دلم گرفت. هم برای مردم لهستان احساس احترام کردم و هم از وضع خودمان در ایران متاثر شدم که منتظریم این و آن بمیرند. رابطه مقامات ایرانی با مردم در بدترین حالت خود در سی سال گذشته است. کسی از مرگ آنها متاثر نخواهد شد و این نشانه هولناکی است.

دیروز سایت الف را دیدم بعد از مدتها. ستونهای تازه ای که ایجاد کرده است برایم غیرمنتظره بود. چنانکه با خود فکر کردم شاید این الف آن الف نیست. الف از اولین سایتهای داخل کشور است که می بینم درهای خود را به روی مخاطب باز کرده است. شما حالا می توانید برای الف بنویسید. ستون های مشخصات من، دوستان من، نظرات من، مقالات من، الف را به صورت الف من (my-alef) در اورده است. به عنوان کسی که چند سال است با ایده روزنامه نگاری شهروندی آشنا ست و کار می کند و بر پایه آن طراحی رسانه ای می کند نمی توانم از چنین تحولی در الف خوشحال نباشم.

سرعت تحولات همه جانبه در ایران مثال زدنی است. جهان پیرامون ایران هم دارد بسرعت مشخصات تازه ای پیدا می کند. تحولات بزرگی در راه است. 

نظرات

نظر