خواندن متن زیر چند دقیقه ای بیشتر وقت نمی گیرد اما نکاتی اساسی را مطرح می کند. ما این روزها به متن هایی از این دست که باطل السحر شعبده بازان صدا و سیما و دولت کودتا باشد نیازمندیم. نظرات تکمیلی یا شواهد تاییدی را به صورت کامنت مطرح کنید و هر قدر می توانید این متن را تکثیر کنید: این متن در صفحه ویژه میرحسین موسوی در فیس بوک منتشر شده است – یکی از رسانه های اصلی در جنبش سبز ایرانیان:

استراتژی دشمنان مردم ترسیدن و ترساندن است. می خواهند جمهوری اسلامی را با حکومت ترس جایگزین کنند. بیهوده نیست که شعار میرحسین دولت امید است. پس امیدوار و شجاع و پر از رویا باشید. زندگی بدون رویا ارزش زیستن ندارد. نگذارید رویاهایتان را بکشند و برای آنها مبارزه کنید. تمام لحظه ها و ساعات در مبارزه با این کودتای سیاسی مهم اند. سریع باشید. کار امروز را به فردا، کار صبح را به عصر و کار این لحظه را به لحظه دیگر موکول نکنید. اگر لازم است شب بیداری بکشید. این روزها و تمام لحظاتشان مهم است.

اگر هیچ وسیله ارتباطی ندارید برای ارتباط حضوری و چهره به چهره از همین لحظه وقت بگذارید. اطرافیان و دور و بری ها در اولویتند. از بحثهای وقتگیر پرهیز کنید. موافقان خود را نیرو دهید و آنها را هم برای ارتباط چهره به چهره فعال کنید. با دلایل و اطلاعات پشتیبان خودتان را مجهز کنید. پیامهای استراتژیک شما اینهاست:

۱- یک باند ارعاب و ترور با نفوذ در دولت، بسیج و نیروهای امنیتی است که ناامنی ایجاد می کند و تخریب اموال عمومی کار خودشان و به دستور آنها است.
۲- استقلال را در کنار آزادی و جمهوری اسلامی می خواهیم و به بیگانگان اجازه دخالت در امور داخلی نمی دهیم. به دولت اجازه انگ زدن به نخبگان هم نمی دهیم.
۳- میرحسین خواست اکثر ایرانیان است نه فقط تهران
۴- ما ملت شجاعی هستیم. با ترساندن و ارعاب به ما توهین نکنید. قدرت اطلاعاتی و امنیتی، امانت ماست در دست شما. اگر خیانت کنید از شما می گیریم و به اهلش می دهیم. نیروهای نظامی و انتظامی فرزندان ملتند.
۵- کودتای سیاسی در قالب آرای پیش-ساخته محکوم است. انتخاباتی که بر خلاف مقررات اجرا شده باطل است و شورای نگهبان قانون اساسی باید آن را ابطال کند. مساله ما شمارش چند صندوق پیش-ساخته نیست. ما خواهان تجدید انتخابات با مجریان و ناظران سالم و بی طرف هستیم.
۶- نهاد روحانیت سرمایه این کشور و پشتیبان مردم بوده است. ما خواهان برداشتن سرپوش و سانسور دولت از عزت و حرّیت روحانیت ایم.

استراتژی ارتباطی ما

در شرایط موجود چه استراتژی ارتباطی باید در پیش بگیریم؟ جریان پشت این تقلب گسترده انتخاباتی و صحنه گردانان این کودتای سیاسی، عملیات روانی گسترده ای را با نفوذ در صدا و سیما و محدود کردن کانالهای ارتباطی مردم آغاز کرده تا بتواند بحرانی را که با این ابعاد پیشبینی نمیکردند مدیریت کنند. آنها با هوشمندی پیامهای رسانه ای شان را مدیریت می کنند. لازم است به فنون بدل این پیامها مسلح شویم و به سریعترین شکل ممکن اطرافیانمان را آگاه کنیم.

نطریه گلوله ای دولت کودتا

از نظر دانش ارتباطات، استراتژی ارتباطی این جریان بر "نظریه گلوله ای" مبتنی است. مطابق این نظریه آنها فکر می کنند ارتباط برقرار کردن یک جنگ است: رسانه یک اسلحه است، پیام یک گلوله و مردم هدف هستند. تنها کافیست خوب نشانه گیری کنند. آنها مردم را سیبل بی اختیار، بی تمییز و ناآگاه خود و رسانه های بیگانه می دانند و ترجیح می دهند در رقابت با دیگر رسانه ها گلوله های بیشتری به سوی مردم پرتاب کنند. صدا و سیما تجربه نسبتا موفقی در این نشانه گیری داشته است اما به مرور تعداد قابل توجهی از مردم از تیررس او خارج شده اند و برد اسلحه شان کاهش یافته. با این وجود کوشیده اند منتقدانشان را خلع سلاح کنند و رسانه های آنها را به حداقل ممکن برسانند. این روزها با خلع سلاح اینترنتی و تلفنی هم مواجهیم. اما انسانیت و ارتباطات چهره به چهره و انسانی شما چیزی است که نمیتوانند از شما بگیرند. سوال اصلی این نوشته این است که شما در ارتباط با خود یا مردمی که در تیررس آنها هستند چکار می توانید بکنید؟ این نوشته می کوشد به این سوال ارتباطی پاسخ دهد.

تحلیل محتوای پیام های صدا و سیمای کودتا

در دو روز گذشته صدا و سیما چه پیامهای استراتژیکی را به سوی مردم شلیک کرده است؟
۱- ترس از ناامنی: تا زمانی که تعداد معترضان کم به نظر می رسید آنها اغلب اراذل و اوباش معرفی می شدند و کسانی که به اموال عمومی آسیب می زنند و مزاحم زندگی روزمره مردمند. بعد که آمارشان قابل توجه شد و شعار دادند که "ما مردمیم نه اوباش" گفتند که اراذل خود را بین مردم پنهان کرده اند. مردم هم انتظار دارند با اوباش و مخلان امنیت برخورد تندی صورت بگیرد. آنها ژست ناجی مردم در مقابل اوباش را به خود می گیرند.
جالب است بدانید گزارشهای متعددی حاکی از آسیب رساندن نیروهای لباس شخصی و نیروهای ضد شورش به اتوموبیلهای مردم و اموال عمومی و بانکهاست. او مشکل را ایجاد می کند و خود را حلال مشکل و ناجی شما معرفی می کند. اما برای اینکه شما را نجات دهد شرط می گذارد. شرطش این است که به بقیه حرفهای او هم گوش دهید و تسلیم کاندیدایی که او از صندوق در آورده باشید. او شما را می ترساند و بهایی که برای از بین بردن ترس مطالبه می کند اعتماد و تسلیم شماست. اگر نترسید یا تسلیم نشوید به طریق دیگری شما را می ترساند. کافیست بازی نخورید و بی آنکه عصبانی شوید به این بازی بخندید و مردم را نیز از این بازی آگاه کنید.

۲- ترس از بیگانه و انقلاب مخملی: استقلال از دخالت بیگانگان یکی از مهمترین شعارها و یکی از مهمترین موفقیتهای نسبی انقلاب و جمهوری اسلامی بوده است. شعار و دستاورد مهمی که خیلی اوقات از بس تکرار شده است قدرش را به اندازه کافی نمی دانیم. تجربه تلخ و بیم ما از دخالت بیگانگان در امور داخلی مان گاه مورد سوء استفاده دولتها برای توجیه رفتارشان در محدود کردن آزادیمان بوده است. شعار دیگر انقلاب؛ یعنی آزادی، بدین ترتیب در محاق رفته است. هر صدای مخالف و منتقدی را صدای بیگانه و ایادی استکبار و صهیونیزم دانستن روش دیگر راه انداختن بازی "ترسو و ناجی" است. صدا و سیما مدام تکرار می کند که رسانه های بیگانه از رفتار منتقدان دولت و معترضان به انتخابات خشنودند و آنها یا برخی در میان آنها را خط می دهند. آنها با این برچسب گروه های مرجع، روشنفکران و مخالفان خود را از میدان بدر می کنند. همه شما دیده اید که کیهان و رسانه های دولت بارها میرحسین موسوی و پشتیبانانش را به آلت دست غرب بودن متهم کرده است.

اسلام به لهجه روسی

جالب است بدانید پرونده کسانی که این برچسبها را در تیراژ انبوه تولید می کنند در وابستگی و دلبستگی با بلوک شرق و پسمانده های کمونیزم در روسیه و سرویسهای اطلاعاتی روسیه و چین خالی از ابهام نیست. آقای احمدی نژاد و برخی نزدیکانش در گذشته همگی مدتی در وزارت خارجه در بخش روسیه کار کرده اند. برای نمونه حاتم بخشی پاره ای از دریای خزر را در کنار معلق ماندن پروژه نیروگاه بوشهر به یاد آورید تا تردیدتان قویتر شود. به نظر می رسد نه تنها آزادی به بهای استقلال، که استقلال و جمهوریت نظام نیز به بهای قرائتی اسلامی از یک پروژه امنیتی روسی در خطر است. لازم است بار دیگر شعار"استقلال، آزادی جمهوری اسلامی" را در کنار الله اکبر مورد توجه قرار دهیم. و ضمن حفظ هشیاری در مورد مداخله بیگانگان از برچسب براندازی نرم یا انقلاب مخملی نترسیم. دوری از برخی حرکتها مثل نوشتن نامه به سران کشورهای خارجی برای طرد احمدی نژاد، یا شعارهای نامربوط یا تحریک کننده از همین هشیاری ناشی می شود. ما کاری به بیگانگان نداریم و فقط برگزاری مجدد انتخابات به شکل قانونی و با حضور ناظران را خواستاریم.

هدف اصلیِ بزرگ کردن این ترس، ایجاد شکاف بین مردم و نخبگان است و پیدا کردن بهانه برای دستگیری اساتید دانشگاه، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و گروههای مرجع با برچسب جاسوسی و براندازی. لازم است اساتید دانشگاه و نخبگان بر پابندی و علاقه شان به نظام تاکید کنند و پابندی طراحان سناریوی تقلب را به انقلاب و شعارهای آن مورد سوال قرار دهند. در عمل چه کسی در کار براندازی نرم است؟

۳- معترضان برخی از تهرانی ها هستند: این پیام مدام تکرار شده است که رای موسوی فقط در تهران بیشتر بوده و تهرانی ها باید به رای مردم کشور گردن بگذارند. اعتراضات مردم سایر شهرها بازتاب رسانه ای قابل توجهی نیافته است.
می دانید که گزارش کمیته صیانت از آرا حاکی از برتری نسبی موسوی در شهرها و نقاط مختلف کشور است. لازم است به همه اطرافیان و طرفداران احمدی نژاد در خصوص برتری میرحسین در اغلب نقاط کشور اطلاع رسانی کنیم و نتایج پیش-ساخته شمارش آرا را با توجه به نقدهایی که در سایتها دیده اید مورد نقد قرار دهیم. لازم است دانشجویان اعتراضات و نظر مردم شهرشان را بازتاب بیشتری بدهند و رسانه ها را به سمت آنها هدایت کنند.

۴- ترس از جان و دستگیری: حمله به خوابگاه دانشجویان و مجتمع های مسکونی، اعلام گسترده کشته شدن هفت نفر در جریان تجمع آرام روز ۲۵ خرداد ومسوول دانستن معترضان در این مورد و تهدید صریح وزیر اطلاعات در گفتگو با تلویزیون مبنی بر دستگیری ساماندهندگان تجمعات و تمام آنچه می دانید. در این پیام دولت ضمن آنکه خود را کشنده معرفی نمی کند و آشوبگران را مسبب کشتار می داند، تلویحا پیام صریح خود را میفرستد که مردم عزیز من شما را دوست دارم ولی با شما شوخی ندارم. اگر یک قدم دیگر جلو بیایید: "میکشم". اینجا نیز "نظریه گلوله ای" اینبار با گلوله های نسبتا واقعی حاکم بر رفتار آنهاست.

موضع سپاه و ارتش

جالب است بدانید فرماندهان ارتش به آنها پیغام داده اند که روی ما حساب نکنید. عموم فرماندهان سپاه نیز پیام داده اند که ما رو درروی مردم نمی ایستیم و کشتار گسترده مردم توسط سپاه محال است. جوانترها خوب است بدانند که سپاه تشکیل شده از فرزندان دلسوز و خانواده های مومن ایرانی است که هشت سال از جان گذشتگی خود در وفاداری به ملت ایران را در کارنامه خود دارند. آنها و بسیجیان راستین را با آغوش گرم و لبخند و گل پذیرا باشید و در شعارها به این سرمایه ها احترام بگذارید و مهر بورزید. خانواده های فرماندهان شهید سپاه نظیر خانوادههای باکری و همت و بسیاری از همرزمان گمنام، مومن و وطندوست آنها از همراهان میرحسین موسوی اند. از آنها برای حضور در اجتماعاتتان دعوت کنید.

۵- تغییر صورت مساله در اعلام آرای پیش ساخته: رسانه ملی تاکید می کند که شمارش آرا درست بوده اما برخی ظرفیت شکست ندارند. شورای نگهبان برای اطمینان کاندیداها برخی یا همه صندوقها را دوباره خواهد شمرد. آنها در این پیام، سوال از طریقه غیرقانونی برگزاری انتخابات را نادیده گرفته و صورت مساله را به اشتباه در شمارش جزیی آرا تغییر می دهند تا آرایی که معلوم نیست از کجا آمده را دوباره بشمارند. خواسته ما برگزاری انتخابات مطابق قانون، با بی طرفی رسانه ای در فضای آزاد رسانه ای و ارتباطی، عدم دخالت دولت و رسانه های دولتی، با حضور ناظران کاندیداها در همه مراحل از جمله مرحله پلمب صندوقها در صبح رایگیری و شمارش و نقل و انتقال آرا در شهرها و از شهرها به تهران همراه با تدارکات لازم از جمله تعرفه کافی در همه حوزه های انتخابیه است. پیام مهم ما این است که انتخابات باطل و مهندسی شده است و اطمینانی از وجود خارجی رای های ما در صندوقهای شورای نگهبان نیست.

۶- پشتیبانی روحانیت: اکثریت علما و روحانیون طراز اول در قم و سایر شهرها پشتیبان رای مردم اند ولی صدا و سیما صدای آنها را سانسور می کند و با برجسته کردن نظر چند چهره مثل آقای جنتی و یزدی، نهاد روحانیت را خرج رفتار غیر قانونی خود و پشتیبان خود معرفی می کند. آنها تحت فشارها و ارعابی چندین برابر آنچه شما تصور می کنید هستند. در شعارهایتان به آنها احترام بگذارید و به آنها جرات بدهید. در تماس با دفاترشان از حکم خشونت وتیراندازی به منتقدان و تجمعات و حرمت آن سوال کنید. بگذارید آنها دولت را از اعمال خشونت نهی شرعی کنند. از آنها برای شرکت در اجتماعات دعوت کنید و در مراسم و اجتماعات شان با رعایت قواعد احترام شرکت کنید. به مساجد و حوزه ها بروید و با آنها گفتگو کنید. آنها می دانند که باند قدرت قصد کنار گذاشتن علما و جایگزینی مداحان و دینفروشان با آنها را دارند و به شما خواهند پیوست هرچند در ابتدا دوپهلو موضع بگیرند و از موضعگیری بترسند. شجاعت امام حسین(ع) را به آنها یاد آور شوید و بگویید که از روحانی آزاده چه انتظاری دارید.

تمام حقوق این نوشته مربوط به ملت ایران است و نقل و کپی برداری و باز تولید آن به هر شکل ممکن توصیه می شود.

*با اندک ویرایش و افزودن بیشتر عنوانها و همه تاکیدها 

نظرات

نظر