بسمله نگاری کار میثم اشعری
کارهای میثم اشعری بسادگی هوش از سر آدم می برد. این جوان گرافیست نمونه عالی یک هنرمند خلاق است. اصل اصیل خلاقیت در شکستن کلیشه هاست. کسی که موفق می شود بارها کلیشه های هنری و بصری را بشکند درجه خلاقیت بالایی دارد و البته تخیلی فعال.  من عمیقا باور دارم که وقتی می نویسد: “همیشه دنبال تجربه های جدیدم، دنبال کشفم، دنبال خلاقیت و نوآوریم.” از تجربه و گرایشی واقعا موجود در کار و زندگی اش حرف می زند و آرزو نکرده است. این آدم دست به هر طرحی زده چیزی تازه از کار در آورده است. دنیای گرافیک ایرانی نزدیک ترین دنیا به مدرنیسم است. و من در آن نامهای پیر و جوان متعدد می شناسم که در حد جهانی کار می کنند. کلی تر بنگریم تصویر شاید مدرن ترین هنر ماست. از سینما تا نقاشی و عکس و گرافیک.

کارهای میثم را به راهنمایی ایرانیان دات کام شناختم که خود از کارگاه سایت خوب محمد تهرانی گرفته است. کاش میثم برای کارگاه نیز گرافیک گویا و کارآتری طرح بزند!

نظرات

نظر