شمع گنجی در استکهلم روشن است
گردهمایی ایرانیان و طرفداران حقوق بشر در استکهلم برای اکبر گنجی – ایران امروز

نظرات

نظر