می گویند احمدی نژاد ممکن است در گروگانگیری شرم آور سفارت آمریکا دست داشته بوده باشد. سه ملاحظه:

اولا از نظر من دعوا اصلا بر سر واقعیت ماجرا نیست. آمریکایی ها دارند با احمدی نژاد لاس می زنند! یک جور سلام و احوالپرسی غیرمتعارف. دارند طرف را وزن می کنند و واکنش هاش را می سنجند تا این آدم ناشناخته را کمی محک بزنند و بشناسند. قضیه شباهت او با عکس کسی که معلوم نیست کی هست ( و این هم خود چیز عجیبی است) بهانه است. بهترین بهانه!

ثانیا جنس دعوی آمریکایی ها از همان جنس دعوی رئیس جمهور بودن آقای احمدی نژاد است. اگر این طرف می تواند از هیچ همه چیز بسازد چرا آمریکایی ها نتوانند! چیزی که عوض دارد گله ندارد. حداکثر می شود مثل خیلی از پرونده سازی هایی که قوه قضایی عزیز می کند و تا پای اعدام هم طرف را می برد بعد می گویند درست است اشتباه شده بوده است.

ثالثا واقعیت این است که پر بیراه هم نمی گویند. منتها تاریخ گروگان گیری را اشتباه کرده اند. آقای احمدی نژاد گروگان گیر هست اما گروگان های او ملت ایران اند. یا دقیقتر: انتخابات ۸۴. روش او هیچ کم از روش گروگان گیرها نداشته است.

پی نوشت:

اولا صاحب آن عکس خود را حلق آویز کرده بوده است!
ثانیا با طرح ادعاهای جدید
ماجرا ادامه دارد؛ از طریق دنیای یک ایرانی

نظرات

نظر