عکس از وبلاگ تخته سیاه
عکس از وبلاگ تخته سیاه
همه دنیا شنیده اند که روزنامه ها را بسته اند اما به روزنامه هایی که هنوز بسته نشده گفته اند حق ندارید خبر را چاپ کنید!  

نظرات

نظر