شون پن در تهران - عکس از ایسنا
 بدون شرح (فعلا)! عکس از ایسنا

نیز:
شون پن در تهران: خبرنگار یا خبرساز؟ علیرضا دوستدار

پ.ن یکی از دوستان صاحبنظر می گفت در این یک هفته مانده به انتخابات باید منتظر حضور چهره های سرشناس دیگری هم باشیم. ممکن است این تسهیلات ویزایی برای کمک به برخی نامزدهای معین ( با معین اشتباه نشود!) باشد ولی چه بسا نتیجه گزارش های این چهره های خبرنگار/خبرساز چیزی جز آن باشد که انتظار می رود. کمی سربسته شد ولی فعلا همینطوری داشته باشید تا بعد.  

نظرات

نظر