گنجی در خانه - عکس از کسوف
اکبر گنجی، روزنامه نگار ایرانی که از پنج سال پیش در زندان به سر می برد، روز دوشنبه، ۳۰ ماه مه، ظاهرا برای معالجه از زندان آزاد شده است.

از قول خانواده آقای گنجی گزارش شده است که در ساعات پس از نیمه شب گذشته، ماموران زندان بدون اطلاع قبلی، آقای گنجی را در برابر خانه وی در تهران آزاد کردند اما در مورد طول مرخصی وی توضیحی ندادند.

آقای گنجی از روز ۲۰ ماه مه جاری دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آن شده بود که از شرایط مشابه سایر زندانیان برخوردار باشد و به وی اجازه داده شود برای درمان بیماری مزمن آسم به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد.

در پی اعلام اعتصاب غذای آقای گنجی گزارش شد که مقامات قضایی جمهوری اسلامی موافقت کردند که در صورتی که وی اعتصاب غذای خود را خاتمه دهد با یک ماه مرخصی استعلاجی وی موافقت خواهند کرد.

آقای گنجی گفته بود که به وعده مقامات اعتماد ندارد و به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

اعتصاب غذای آقای گنجی و بی توجهی مقامات نسبت به آن اعتراض هایی را در داخل و خارج از ایران در پی داشته است. از جمله روز شنبه این هفته، سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه ای از وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا خواست از تقاضای آقای گنجی حمایت کنند.

در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا که از سال ۱۹۹۸ مدعی پیشبرد “گفتگوهای سازنده” با جمهوری اسلامی بوده است باید بر مقامات این کشور فشار بیاورد تا مانع از آن شوند این روزنامه نگار ایرانی با خطر مرگ مواجه شود.

در این گزارش آمده است که نمی توان پذیرفت که زندانیان در ایران برای کسب ابتدایی ترین حقوق، از جمله برخورداری از درمان مناسب، نا گزیر شوند به اعتصاب غذا روی آورند.

برگرفته از: بی بی سی

چند فرضیه:

– اکبر گنجی آزاد شد تا در آستانه انتخابات التهاب سیاسی ایجاد نکند
– اکبر گنجی آزاد نمی شد مگر دست به نوعی اعتراض موثر و مسالمت آمیز می زد
– برای مقامات آزادی/مرخصی گنجی با وجود احتمال خبرساز شدن او در انتخابات بهتر از آسیب رسیدن به او در زندان بود
– فشار سیاسی مطبوعات و وبلاگ ها و محافل اروپایی و حقوق بشری، رژیم خودکشی/ خودکشانی در زندان های جمهوری اسلامی را عوض کرده است
– راست حاکم علاقه مند نیست در انتخاباتی که مساله اصلی دموکراسی و رعایت حقوق مردم است زیر ذره بین قضاوت مردم به خاطر این موضوعات قرار بگیرد
– عالیجنابان رنگارنگ دیگر در قدرتی نیستند که بتوانند حتی مخالفان صریح اللهجه خود را سرکوب کنند
– تغییرات مهمی در فضای سیاسی ایران به وجود آمده که اکبر گنجی نمودار آن شده است
– اکبر گنجی در خارج از زندان نیز همچنان در خطر است

حکم منطقی:

روش گنجی به نتیجه رسید. هواخواهان گنجی نباید روشی که برگزیده بودند را تا اطمینان از وضع حقوقی گنجی کنار بگذارند. 

< بمب گوگلی
لطفا برای این که همه‌ی دنیا بفهمند که از شر چه موجود خطرناکی مصون‌اند، هرچند بار که می‌توانید روی این واژه کلیک کنید: [
Human Rights

خداوند به لینک‌گذاران این واژه در وبلاگ‌ها و همه‌ی کلیک‌کنندگان آزادی عطا کند. – برگرفته از خوابگرد

گفتگوی مطبوعاتی گنجی:
 اصلاحات یعنی گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی. من خواهان جمهوری دموکراتیک هستم

برای اکبر گنجی:
آن که گفت آری آن که گفت نه

*عکس گنجی در خانه از: کسوف
گنجی یک – … هیچ، عکس های منصور نصیری
 برای دیدن عکس های دیگر از گنجی: ایسنا

نظرات

نظر