هادی خانیکی، صاحب نظر در رسانه ها و ارتباطات، جدی ترین حرفهایی را که بتوان از زبان یک مرجع  علمی و همزمان یک مقام بلندپایه در ایران شنید در باره وبلاگ زده است -شرح و تحلیل اش بماند؛ می گوید:

 حاملان تحولات بزرگ در ایران شبکه‌‏ مجازی و به طور خاص وبلاگ‌‏ها هستند. در نتیجه مطرح شدن اینترنت را به عنوان رسانه‌‏ای حامل تحول باید جدی گرفت. اینترنت با نگاه رسانه‌‏ای سه مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله سوم اینترنت با همه گیر شدن و مردمی شدن اینترنت رخ داد؛ لایه‌‏های مختلف فکری و اجتماعی در اینترنت حضور یافتند و بسیاری از پیام های اجتماعی از طریق اینترنت منتقل شد.

‌‏از ویژگی وبلاگ های ایرانی این است که جایگزین پیام های انباشته شده و سرکوب شده هستند. در نتیجه وبلاگ ایرانی حامل پیام مطبوعات محدود شده و منتشر نشده و توقیف شده نیز هست. وبلاگی شدن فرهنگ از ویژگی های جامعه امروز ماست. یعنی دامنه آن از وبلاگ نویسی فراتر رفته است. وبلاگی شدن فرهنگ چیزی شبیه گفتمان‌‏های رمان گونه ای است که “باختین” از آن یاد می کند. وبلاگی شدن فرهنگ می تواند عنوان مستقلی برای تحقیقات آکادمیک باشد که چگونه وبلاگ بر حوزه فن و فناوری و مباحث جدی غیر روزمره اثر می گذارد. پیدایش وبلاگ‌‏ها و نیز زبان وبلاگ نویسی یک پدیده جدید در فرهنگ ماست.

نقل شد از ایلنا (با اندک ویرایش- می دانید که خبرنویسی بعضی از خبرگزاری ها چگونه است!) به راهنمایی دات که به این مطلب لینک داده بود.

نظرات

نظر