عکس های نادر داودی از عاشورا در جوادیه تهران تصور تازه ای از عاشورا به من و مایی که از ایران دوریم می دهد. این تصور که عاشورا حسابی با فرهنگ جوانان انطباق یافته است. چه حضوری از جوانها! اگر عنوان نداشت می شد قبول کرد که این عکس ها هم در میدان محسنی گرفته شده است. فقط کمی فرق می کند. نه زیاد. تهران شهر جوانهاست به هر حال. عاشورا هم عاشوراست. 

عاشورا در جوادیه تهران - عکس از نادر داودی

برای دیدن همه عکسها: ایرانیان

نظرات

نظر