انار سمرقندی - عکس مهدی جامی
انارهای سمرقندی؛ عکس از مهدی جامی از مجموعه “بهشت تقسیم شده” در: ایرانیان (حقوق محفوظ)

پیوند: یلدا نام دیگر مهرگان است، سیبستان

در وب: امشب خورشید متولد می شود، ویژه نامه یلدا در شرق
            یک مسابقه تابستانه هندوانه خوری، خبرگزاری مهر 

نظرات

نظر