نیویورک تایمز – برای نمایش کامل این گزارش چندرسانه ای کلیک کنید. این را هم بگویم که من بیشتر از محتوای گزارش از شیوه ساختن و انتقال پیام در آن لذت بردم. دلیل آمدنش در اینجا هم همین است. وگرنه حرف تازه ای درش نیست. وقتی می دیدم فکر کردم: چه ساده می شود گزارش تهیه کرد و چه سخت است راههای ساده را یافتن! به هر حال یک گزارش حرفه ای تمام عیار است با ایده/کارگردانی خوب.

نظرات

نظر