هنوز خمار امشب ام. دهها هنرمند از قرقیزستان و ازبکستان و آذربایجان و تاجیکستان و افغانستان به دعوت بنیاد آقاخان در کولیسیوم لندن برنامه اجرا کردند. چه آوازها چه رقص ها. حالیا نمی توانم چیزی بنویسم. بسیار دیر وقت هم هست. اما تفرج دوستان دیده و نادیده را چند تصویری اینجا می گذارم تا حدس بزنند بر ما چه رفت میان اینهمه غربت یکباره اینهمه آشنایی. تا بعد که چند کلمه بیشتر بنویسم: 


رقصنده و خنیاگر اویغور، نازوگوم ایوپوا-ازبکستان


 نوازنده و داستانگوی مردمی قرقیز


استاد بزرگ آواز آذربایجان عالم قاسموف


گروه بدخشان
عکس ها از: مهدی جامی (نقل عکس ها بی اجازت کتبی ممکن نیست – لینک دادن آزاد)

نظرات

نظر