گروه رقص گلریز
تا حال مشغول بازبینی عکس هایم از تاجیکستان و ازبکستان بودم. هنوز به نیمه هم نرسیده ام. بیش از ۳۵ حلقه فیلم است. دارم آنها را موضوع بندی می کنم. بزودی چند گزیده موضوعی را در ایرانیان دات کام منتشر می کنم. و همینجا هم. تا از این شب دراز شما نیز بی نصیب نمانده باشید چشمتان را به این گلریزان رقص مهمان می کنم. عکسی از مجموعه کاری است که در باره دو گروه از گروههای رقص دوشنبه کرده ام: گلریز و لاله. این یکی از اجرای گروه گلریز است که رقصندگان چرخنده زیبایش در فیلم چرخ و فلک هم رقصیده اند. جای آن است که دولتمند از مولوی بخواند: یک دست جام باده و یک دست زلف یار …

نظرات

نظر