بالاخره فیلم مستندی که از یک سال پیش درگیر تولید آن بودم به پایان رسید. چرخ و فلک اولین تجربه من در کار مستندسازی بود و شاید اگر موسیقی دولتمند خال نبود و مهری که تاجیکستان و تاجیکان در دل من دارند این فیلم هرگز ساخته نمی شد. این فیلم سرمایه بزرگ تاجیکان و بل فارسی زبانان را موضوع کار خود دارد که رقص و موسیقی باشد. در هیچ بخش دیگری از سرزمین های فارسی زبان رقص و موسیقی چنین دلیرانه و با اصالت با حیات اجتماعی مردم آمیخته نیست. تاجیکان یک تنه این میراث قرون را برای همه ما حفظ کرده اند. رقص و موسیقی با زندگی تاجیکان درآمیخته است و آنها به آن به چشم بخشی از حیثیت و هویت خود می نگرند. چرخ و فلک نگاهی است به گوشه ای از این سرمایه جهان ایرانی.
من در رقص تاجیکی که چرخ زدن را به عنوان عنصری محوری حفظ کرده است نازکی ها و معناها می بینم که می ارزد جداگانه برای آن فیلم ساخت. کافی است که نگاهی به رقص مولویه بیندازیم که بی هیچ گمان از مردمان آمودریا نشان دارد چرا که مولای روم از خانواده ای برآمد که در کنار وخش از رودهای جلگه آمو می زیستند. اما چرخ و فلک داستان استاد فلک خوانی تاجیکستان دولتمند است آمیخته با رقص هایی که من آن را فلکی می خوانم چرا که مثل فلک آسمانی متعالی است و بر چرخ زدن تکیه دارد.
داستان تهیه این فیلم جداگانه قابل روایت کردن است. نمی خواهم اینجا به آن بپردازم. شاید همراه با دوستان همکارم شهزاده سمرقندی و پرویز جاهد آنچه را باید نوشتیم که در آن صورت جایش در وب سایت فیلم خواهد بود. در حال حاضر اما تنها اطلاعات اساسی و فیلم شناختی را در وب سایت فیلم جمع آورده ایم که از این پس لینک آن در لینکستان به طور دائمی خواهد بود. و این یادداشت هم نوعی اعلام حضور برای همین سایت است. هنوز البته کارهای زیادی برای رسیدن به شکل آرمانی این سایت باید انجام شود اما تا اینجا همت داریوش دوست نازنین و ملکوتی من و دانیال کشانی دوست نادیده و هنرمند و باریک بین من دستگیر راه اندازی آن بوده است. نسخه فارسی سایت هم بزودی فعال خواهد شد ولی فعلا نسخه انگلیسی آن در دسترس دوستان و علاقه مندان است ( فیلم هم اساسا دو نسخه تاجیکی و انگلیسی دارد). و بر اساس سنت این حلقه وبلاگی، گوشه ای از ارض ملکوت به آن اختصاص داده شده است گرچه وبلاگ نیست. خوشحال می شوم که نظرهاتان را اینجا ثبت کنید یا برایم ای میل کنید. اطلاعات فیلم را هم اینجا نمی آورم که تفصیل آن در چرخ و فلک آمده است اما اضافه می کنم که طول فیلم در نسخه فعلی ۹۰ دقیقه است ولی یک ویرایش ۶۰ دقیقه ای از آن هم آماده خواهد شد.

نظرات

نظر