دانه ای در خاک باغچه ریشه می دواند
در سکوت
به انتظار بهار
پرندگانی
در قلب تاریکی می خوانند
در سکوت
نگاه کن به رودخانه سارایوو
که می گذرد با درد
در سکوت

آتش زرتشت
می سوزد
در سکوت
جنگلهای لبنان
بازگشت شاه سلیمان را انتظار می برند
زیر چتر
سکوت
مریم نمی خواهد سخن بگوید
روزه گرفته است
روزه سکوت

در سرپناه سبز خود
من گوش سپارده ام
به صدای سکوت

 از : به زبانی بیگانه (شعرهایی به زبان انگلیسی)

angel.jpg
هبوط فرشته از مجموعه: مرگ در زندگی

نظرات

نظر