به ماه بنگر
وقتی در کوهستان
سردت است
به ماه بنگر
وقتی از کوچه های سرد
تنها عبور می کنی
پنجره ات را
به روی ماه باز کن
وقتی که قلبت را
اندوه سنگین کرده است
به روی ماه
که آیینه مشترک من و توست
در زیر نور ماه
به درختان برگ ریخته
گوش کن
بهار دور نیست

نظرات

نظر