جسارت وبلاگی استاد من دکتر یاحقی

در لینک به وبلاگ دکتر یاحقی هم نوشتم که این کار او را بسیار جسورانه می دانم. حال می بینم عده ای او را سنتگرا خوانده اند. من سنتگرایی کسانی مانند یاحقی را از ادعاهای مدرن بودن منتقدان اش برتر می نهم. کاش همه سنتگرایان ما اینچنین بودند. یاحقی که استاد مسلم ادبیات است و مصحح نسخ خطی قرآنی و یک قلم از کارهایش واژه نامه عظیم قرآنی بر مبنای ترجمه های کهن قرآن است از نظر فکری بسیار نوجو و جوان است. نثر او از نثرهای استخواندار و فرهیخته فارسی است و محشور بودن اش با بیهقی و شناخت اش از جهان فارسی زبان و حضورش در دانشگاههای مختلف جهان همه و همه او را برای کلاس ها و مجلات و سمینارها و دانشجویان فوق لیسانس و دکترا نعمتی کرده است و اکنون حضورش در وبلاگستان بسیار ارزشمند است. امیدوارم که او از این بی رسمی ها جا خالی نکند و می دانم که پس از مدتی وبلاگ او جای وزینی در وبلاگستان فارسی که حالیا شهرک دانشگاهی ما و باغ آتن ما و جمهوری دموکراتیک ما هم هست پیدا خواهد کرد. فقط یک خواهش از او دارم: برای وبلاگ اش وقت بگذارد:

از چراغ موشی تا وبلاگ
من از انتقاد و طرح اشکال استقبال می کنم دست آن دوستی را که از  سنت گرایی من انتقاد داشتند می فشارم و عرض می کنم که از ما ( نوع من ) انتظار نداشته باشید که مثل شما نسل  انفورماتیک  و فراپست مدرن با همه چیز راحت و خودمانی برخورد کنم. نسل من دورانی را تجربه کرده که برای شما تصورش هم ممکن نیست. نمی دانم کتاب آن سالها را خوانده اید؟ باور کنید من از شما با نسل پیش از خودم بیشتر اختلاف نظر داشتم اما راحت به او حق می دادم غیر از خود من بیندیشد. من از نسل چراغ موشی و تپاله هستم که حالا با شما از طریق وبلاگ حرف می زنم. فاصله چراغ موشی و وبلاگ را من تجربه کرده ام.

یاغی نسل خود
از همین نسل من هستند کسانی که هنوز با خودنویس می نویسند و کامپیوتر را آلتی متمدن می دانند که دست زدن به آن حرام است. درست مثل آن زمانی که من به یاد دارم برخی اتوموبیل را خر شیطان و برق را چراغ اجنه تصور و معرفی می کردند.

در عمل باید دموکرات بود
ما به خودمان احتیاج داریم باز هم می گویم آدمی که از خودش و داشته های خودش بی نیاز باشد باید از صفر آغاز کند ما باید کار دیگران را دنبال کنیم تجربه های گذشته و دست آوردهای نوین هردو در کنار هم سودمندند در زندگی فکری و در مسیر پیشرفت هم تعامل و تساهل و تبادل حرف اول را می زند.  دموکراسی تنها حرف و سیاست نیست در عمل و پیشرفت هم باید دموکرات بود. 

از وبلاگ: میان رفتن و ماندن (عنوانها از سیبستان)

نظرات

نظر