فرق اجتماع زنان با معلمان چیست؟

برام جالبه که با وجود پنج روز اعتراض معلمها جلوی مجلس، هنوز نه نیروی انتظامی گفته تجمع شون غیرقانونیه و نه سروکله گروه های فشار پیدا شده. حکومت می دونه اگه به راننده شرکت واحد برچسب بزنه، شاید مردم باور کنند، ولی هیچ وصله سیاسی به معلمها نمی چسبه.

واسه همین افتاده توی برزخ. اگه وا بده، فردا پرستارها و کارگرها و … دم مجلس بست می شینن. اگه وا نده، ممکنه معلمها جسورتر بشن و اگه معلمها سر کلاس نرفتن، مطمئن باشین اثرش از اعتصاب کارگرها بیشتره.

(تصادفا توی بریتانیا هم معلمها و پرستارها از بقیه کارمندها کمتر حقوق می گیرن، طوری که فوتبالیستها تصمیم گرفتن یه روز حقوق شونو به پرستارها بدند.) فعلا حکومت فرض رو بر این گذاشته که چند روز دیگه معلمهای معترض خسته می شن و می رن دنبال خونه تکونی و چیدن هفت سین.

ولی اگه این قمار نگرفت، تکلیف چیه؟ چمدونهای پر از پول سیا بین معلمها پیدا می شه؟

برگرفته از: حاجی کنزینگتون
سوال از من است. کسی جوابی برایش دارد؟ چرا زنها جمع می شوند بازداشت و سرکوب و زندانی می شوند اما معلمها نه؟
—————————————
یک جواب رسیده:
در مورد این پست آخرتان در "سیبستانک" خواستم بگویم اینطور که جنابعالی و "حاجی کنزینگتون" می اندیشید نیست.

در اطراف مجلس، مثل مور و ملخ مامور امنیتی وجود داشت و یک حلقه ی خوفناکی به دور معلمان زده بودند. خواستم بگویم وضعیت بسیار بسیار بدتر از آن است که می پندارید. معلمان را هم اگر نمایندگان مجلس، مستقیما دخالت نمی کردند، شک نکنید بازداشت میکردند و بدتر از بازداشت زنان، با آنان رفتار می کردند.

نظرات

نظر