هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی حرام

عکس از سایت همراهان خاتمی
بعد از روزها با خواندن گزارش های وبلاگی از دیدار جوانان با خاتمی احساس سبکی و انبساط کردم. راستش شاد شدم. به نظرم در این سال بد خبرهای خوب مثل درمان افسردگی است. می بینی هنوز گرما و نشاطی هست. البته همیشه هست اما خبرش نیست. چقدر به خبر خوب نیاز داریم. نه خبرهای ساختگی دل-خوش-کنکی بلکه خبرهایی واقعا خوب. خبرهایی که ما را از شر زبان بد و اندیشه کژ و رفتار کوژ و بختک حوادث فاجعه بار نجات دهد آسوده کند. تا بدانیم که زندگی ادامه دارد. و روزهای خوب هم هست.

بهترین چیز جمع شدن است دور هم به صمیمیت و همدلی. خوشحالم که هنوز از همه سیاستمردان مان ناامید نشده ایم. یلدا یعنی همین جمع شدن به نور امید. تا خورشیدی زاده شود.

راستی حظ کردم از سلیقه در انار چیدن و فکر انار دانه کرده به صحنه آوردن و صحنه را با انار آراستن. 

عکس برگرفته از: چراغها را خاموش نمی کنیم 

نظرات

نظر