جشنواره ترانه های شرق 2001 عکس از  مهدی جامی
رقصندگان هوشربا می خواهید جایتان سمرقند است. باز نوبت به دوسالانه ترانه های شرق رسید و من هوای سمرقند به سرم زده است. این یکی را چهار سال پیش گرفته ام با کلی عکس دیگر از رقصندگان دیگر. بخشی از آن در ایرانیان درآمد: مثل نان سمرقندی. امسال جشنواره از ۲۶ اوت شروع می شود. اگر دلتان می خواهد به سمرقند سفر کنید بهترین وقت است.  

نظرات

نظر