کاملا قابل پیش بینی!

از: جمیله کدیور (برای علیرضا و هر کس دیگری که فکر می کند احمدی نژاد دل اکثریت مردم را برد و برنده یک انتخابات واقعی است):

۱- اصلا آدم بدبینی نیستم حتی در بدترین شرایط؛ ولی وقتی در انتخابات مجلس پنجم شیراز به همت مثلث حاکم بر استان از مقام دوم به مقام پنجم تنرل کردم و کاندیدایی تندرو به جای من به مجلس راه یافت، به خوبی با واقعیت قدرت آشنا شدم، که اگر تو را نپسندند،چه راحت از صحنه حذف می شوی!

۲- اگر از نتیجه انتخابات در دور اول متحیر و تقریبا شوکه شدم، از نتیجه دور دوم اصلا تعجب نکردم.

۳- اتفاقاتی که در طی هفته گذشته رخ داد، همه قطعاتی از یک پازل بود، که نتیجه آن می بایستی پیروزی محتوم و قطعی احمدی نژاد باشد. اتفاقاتی که با نامه آقای کروبی در ابتدای هفته گوشه هایی از پرده را بالا زد و عملا در طول هفته تکمیل شد. تعطیلی برخی روزنامه هاحال چه به صورت موقت یک روزه یا موقت الی الابد، تعرض و برخورد با علمایی همچون آیت الله جوادی آملی و سکوت آنها که باید حافظ حریم مرجعیت باشند، اخباری حاکی از سازماندهی و انسجام جدی نیروهای نظامی -امنیتی درپشت سر یک کاندیدا که نمونه آن در روز انتخابات آشکار شد، تخلفات سازماندهی شده در روز اخذ رای که بی سابقه بود…

۴-همه چیز دراین انتخابات عجیب، قابل پیش بینی بود. همان گونه که در دور اول برخی کاندیداها صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات، شکستن آرای دیگران، بالا بردن مشارکت عمومی و …، دیر هنگام به مهمانی انتخابات دعوت شدند و هاشمی اول شد، احمدی نژاد دوم و کروبی قربانی، در دور دوم هم قابل پیش بینی بود که هاشمی قربانی خواهد شد.

۵- به گمانم در دور اول امکان اعلام پیروزی چهره ای همچون احمدی نژاد برای افکار عمومی غیر قابل هضم بود و این امر نیازمند ایجاد فضای روانی مناسب در حامعه بود که اجرای این سناریو آن را محقق کرد.

نظرات

نظر