کاریکارتور از نیک آهنگ کوثر
جنگ های وبلاگی (بر وزن جنگ های ستاره ای یا جنگ ستارگان) مستندی در باره وبلاگ نویسها که البته با هم نمی جنگند بلکه: با آنها می جنگند ( بر وزن با گرگ ها می رقصد!). با “نقش” آفرینی نیک آهنگ کوثر و کارگردانی فرید حائری نژاد (معروف به فرید سی بی سی!). شرح مفصل را در وبلاگ نیکان ببینید اما مختصرش این است که امشب یکشنبه در کانادا پخش می شود. حیف که دست ما از دامن آنسوی اقیانوسیان کوتاه است. باشد که این سوی اقیانوس ببینیمش.

نظرات

نظر