نشانه ایران اکسیون
برو بچه های ایران اکسیون حالا به لطف هنر حسین ستاره دوست نازنین ما صاحب دو سه نشانه برای پوسترهای تظاهرات روز ۱۹ مارس شده اند. این یکی از آنها ست که قرار شده در پوستر اصلی استفاده شود. اگر خواستید با ایران اکسیون تماس بگیرید این نشانی ایمیل آنهاست: actioniran@hotmail.co.uk

برای تماس با حسین که طراح چیره دستی است و سفارش کارهای مشابه: h.setareh@handsmedia.com 

نظرات

نظر