تولد گربه ایرانی در آلمان

روی جلد گربه ایرانی از وبلاگ عباس معروفی
عباس معروفی نشان داد که هنوز سودای نشر و انتشارات رهایش نکرده است. و چه بهتر! شاید بالاخره در قلب اروپا ایرانی ها هم برای خود یک موسسه انتشاراتی درجه اول پیدا کردند.  سماجت عباس در دنبال کردن این ایده همیشه برایم دوست داشتنی و احترام برانگیز بوده است. بروم سری بزنم برلین این جلو دانشگاه ما خارج نشین ها را سیر سیاحت کنم.

شرح تولد گربه ایرانی در: حضور خلوت انس

نظرات

نظر