صدای پر جبرئیل در واحه


نقش آبرنگ از محمد طاهریان
از: محمد طاهریان در واحه همسایه ما؛ نقل از: کارگاه

نظرات

نظر