چهار هزار دختر در خیابانهای تهران می خوابند: ندا ریحانی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت:هرشب چهارهزار دختر در خیابان های پایتخت شب را به صبح می رسانند که بسیاری از آنان مورد خشونت و آزار جنسی قرار می گیرند.خوابیدن در خیابان “مصطفی اقلیما” در کارگاه آموزشی بررسی ابعاد حقوقی و روانشناسی آزار جنسی کودکان اظهار داشت:این تعداد ارقامی است که از سوی مراجع رسمی اعلام شده است و رقم واقعی تعداد این دختران خیابان خواب مشخص نیست. وی تصریح کرد : تمامی این دختران همانند سایر آسیب های اجتماعی زاییده پدیده فقر هستند.

این مدد کار اجتماعی با اشاره به این که خشونت در جامعه به یک فرهنگ تبدیل شده است،ادامه داد:در ایران آمار آزار جنسی دختران توسط پدر خود بالا است و زمانی نیز که از این پدران در مورد علت آزار رساندن به دخترشان سوال می شود اغلب عنوان می کنند که چون دخترشان است و حق مالکیت بر آنها دارند.

اقلیما با بیان این که در ایران آماری در مورد آزار جنسی کودکان وجود ندارد، تاکیدکرد:وضعیت کشور ما مشخص نیست ولی امیدواریم که نداشتن آمار بدلیل پایین بودن میزان آزار جنسی در کشور باشد. وی با بیان این که در کانادا از هر دو دختر یک نفر تا پیش از سن ۱۸ سالگی مورد تعرض قرار می گیرد،افزود:این رقم در پسران یک نفر از سه پسر است.

به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ، در آمریکا نیز سالیانه یک هزار و ۳۰۰ کودک بر اثر تجاوز جنسی جان خود را از دست می دهند. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه نیز در این جلسه گفت : در برخی از مناطق دنیا کودکان از سوء استفاده های جنسی که از آنها می شود رضایت دارند اما درقبال این کار پولی دریافت نمی کنند.

“مهیار داشاب”افزود : برخلاف تصور بسیاری،سوء استفاده های جنسی کودکان تنها توسط آقایان صورت نمی گیرد و گاهی این سوء استفاده ها توسط خود این کودکان است به طوری که کودکان بزرگتر کودکان کوچکتر را مورد آزار قرار می دهند. وی ادامه داد:یکی از نقاط ضعف قوانین بین المللی در رسیدگی به جرایم آزارجنسی کودکان،بحث سرزمینی بودن جرایم است بطوری که کشورها بدلیل حاکمیت در تمامیت ارضی خود زمانی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را پیدا می کنند که آزار جنسی درکشور خودشان صورت گرفته و یا قربانی از کشور آنها باشد.

داشاب امضای پروتکل الحاقی سال ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد را گام موثری برای احقاق حقوق کودکان آزاردیده دانست و افزود:باوجود امضای این پروتکل کشورهای جهان باید برای حل این معضل،اقدامات بیشتری را انجام دهند. به گفته وی،در اعلامیه حقوق بشر تاکیدشده است که کشورها باید با اشکال مختلف خشونت جنسی علیه کودکان مبارزه کنند که ایران نتوانسته در این زمینه موفق شود.

این حقوقدان تصریح کرد : متاسفانه در قوانین ایران هیچ قانونی بطور مستقل و واضح به حمایت کودکان در مقابل خشونت جنسی نپرداخته است و مجازاتی که برای آزار رساندن اعمال می شود حایز اهمیت نیست. عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه تاکید کرد:خواسته ما این است که ایران پروتکل الحاقی را بدون هیچ شرط کلی به تصویب برساند.

وی با انتقاد از قوانین نا مطلوب در زمینه برخورد با آزارجنسی کودکان،اظهار داشت:علاوه بر قوانین ضعیف،قوه قضائیه آمار واضحی درمورد سوء استفاده جنسی از کودکان ارایه نمی دهد. داشاب ادامه داد: تنها درسال ۲۰۰۰ درپاسخ به خواسته نماینده حقوق بشر در ایران،آماری در این زمینه ارایه شد که بنابر این آمار ۱۳۰۰ پرونده فحشاگری کودکان در آن زمان در قوه قضائیه مفتوح بود.

به گفته این استاد دانشگاه باید برای رسیدن به آمار واقعی این تعداد را در رقم ۱۰ ضرب کرد. داشاب خاطر نشان کرد:انتقادی که از ایران می شود عدم وجود آمار صحیح در این زمینه است ولی از سوی دیگر تهیه آمار در چنین کشورهای بسیار دشوار است چرا که دسترسی به کودکان مورد آزار قرار گرفته مشکل است. (نقل از:
خبرگزاری سینا)

نظرات

نظر