بازجویان معجزه گر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
پارسا صائبى

امید معماریان و شهرام رفیع زاده مانند هم مى نویسند. حتى با نگارش و لحنى مشابه هر دو از مصطفى تاج زاده و بهزاد نبوى یاد مى کنند! هر دو از شرایط زندان بسیار راضى هستند و رافت اسلامى و عدل اسلام ناب محمدى سرمستشان کرده است. نامه جواد غلام تمیمی نیز خیلى «طبیعى» به نظر مى رسد(!) یک متهم به جاسوسى(‌!) اینطور که خودش – فکر مى کند که – دارد مى گوید به خاطر رساندن اسناد و مدارک به یک وابسته نظامى یکى از سفارت خانه ها (‌ احتمالا هلند یا بلژیک باید باشد، چون برادر حسین هیچ از ریخت و قیافه آنها خوشش نمى آید. ) مزروعى را در صورت برقرارى تجمع مسالمت آمیز انجمن صنفى به شکایت تهدید مى کند! او مى نویسد: «لذا من حق شکایت از شما و انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران را به علت سوء استفاده از اینجانب برای خود محفوظ دانسته و حتماً این شکایت را پیگیری خواهم کرد.» !

بازجوهاى عزیز، همکاران محترم برادر حسین و سعید مرتضوى، خسته نباشید. به خدا شما معجزه مى کنید! من هم براى به داخل شدن به آن مکانهاى راحت و امن و آن هتل هشت ستاره با آن پرسنل مهربان و دوست داشتنى و جنتلمن و دیدن عدل و ایضا احسان اسلام ناب و از همه بالاتر ارشاد شدن و بازگشت به آغوش نظام و بیدارى و توبه دارم به آب و آتش مى زنم که دستگیر و ارشاد شوم، لطفا بنده را هم به راه راست هدایت بفرمایید. حال که امکان حضور در ام القراى جهان اسلام براى ما فراهم نیست، لطفا در دفاتر نمایندگى ها و سفارت خانه‌ها، تواب خانه هایى با همان امکانات و پرسنل اهل فن آماده فرمایید که همه دشمنان نظام با بیست روز بسترى شدن در این مراکز، از استشهادى ها و اعضاى سپاه اسلام و سربازان بیدار امام زمان میدان پاستور شوند. روح استالین و رفیق بریا از شما شاد و خشنود شد.

بچه هاى وبلاگ نویس و مطبوعاتى. شما هم خسته نباشید. اجراى خوبى بود. استراحت کنید که کار زیاد داریم.

نقل از: فانوس

نظرات

نظر