منیژه دولتوا - عکس از مهدی جامی
منیژه دولتوا، خواننده نسل جوان تاجیکستان در حال پذیرایی با چای در پیاله به شیوه تاجیکی- عکس از: مهدی جامی

نظرات

نظر