عکس از: ماکی کاواکیتا
عکس از مجموعه عکس های مد، کارهای ماکی کاواکیتا، در سایت درخشانی از عکس های عکاسان مارج کیسی و همکاران( Marge Casey & Associates 

نظرات

نظر