گیشا ندیمه سنتی است که آواز می خواند و می رقصد و با مشتریانی که معمولا مرد هستند گپ می زند. در باره این سنت ژاپنی حرفها بسیار است. اما یک چیز مسلم است و آن اینکه گیشا بخشی از راه حل های اخلاق جنسی ژاپنی است. حتی اگر نظر این گیشا را بپذیریم که می گوید هیچ گیشایی در عمل با مشتری نمی خوابد، اما تخلیه روانی و عاطفی حضور در خانه گیشا انکار نشدنی است. فهمیدن گیشای سنتی که تا امروز ادامه یافته شاید به اعتماد به نفس از دست رفته ایرانی کمک کند تا راه حل های خانگی را همیشه خوار نکند.  (گزارش تصویری در: بی بی سی

نظرات

نظر