تصویر مخدوش مسلمانی ما: امروز ما چه تصویری از مسلمانی در ذهن داریم؟ کسانی که به عنوان «مسلمان» می‌شناسیم چگونه کسانی‌اند؟ چهره‌هایشان و بدنهایشان چگونه است؟ رفتارشان چگونه است؟ آداب‌شان چگونه است زبان‌شان چگونه است؟ خوی شان چگونه است؟ پوشاک‌شان چگونه است؟ گاهی به آدم می‌گویند «به تو نمی‌آید که مسلمان باشی!» و آن وقت آدم از خودش می‌پرسد مگر مسلمان چگونه است؟ تصویر قالبی «مسلمان مکتبی» امروز که بی‌شباهت به «خمرهای سرخ» در فیلم کشتزارهای مرگ، رولان جافی، نیست تصویری تهوع‌آور است و شگفتا که مدعیان مسلمانی نیز چه بسیار کوشیده‌اند که همین تصویر را در اذهان جایگزین کنند. (نقل از: پیامبری و خوشخویی به مناسبت مبعث در فل سفه)

نظرات

نظر