دانشوران آسیای میانه: اگر به ادبیات فارسی علاقه مندید و کنجکاوید که بدانید آشنایی با آسیای میانه و دانشوران و زبانهایش چقدر برای ما و دانشکده های ما در ایران مهم است این مقاله را بخوانید:

خوانش تازه ای از سرود اهل بخارا، نوشته دادخدا سیم الدین اف رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات در فرهنگستان علوم تاجیکستان.

او با تکیه به دانش و سرمایه زبانی خود یکی از معضلات در بررسی های زبان کهن فارسی و سندهای پراکنده اش را به آسانی حل کرده است. اگر دانشجوی ادب بوده اید یا هستید این بیت بسیار کهن را می شناسید:

کور خمیر آمد
خاتون دروغ کنده

مقاله استاد دادخدا را بخوانید تا ببینید استادان ما از قدیم تا امروز چگونه سعی کرده اند معنای بیت را بر اساس دانش های معمول خود دریابند و ناکام مانده اند. کشف بسیاری از نکات زبانی ما و ادب ما در گرو آشنایی با آسیای میانه است.

نظرات

نظر