از عکس های مجموعه هرات - سایت فارسی بی بی سی
اگر شوخی فتوشاپ نباشد عجیب ترین عکسی است که از ماشین دیده ام. – از مجموعه عکس های هرات در : بی بی سی فارسی

نظرات

نظر