اسکندر کول در زرافشان، عکس از زائور دخده
از مجموعه کارت پستال هایی از تاجیکستان ، عکس های زائور دخده

نظرات

نظر