آینده از نگاه مردم ایران:
۷۱% معتقدند در آینده صفات اخلاقی کمتر خواهد شد
۸۷% معتقدند در آینده صفات اخلاقی منفی رواج خواهد داشت
۶۹% معتقدند مردم در گذشته بیشتر نماز می خواندند
۷۹% معتقدند مردم نسبت به گذشته غیر مذهبی تر شده اند
۷۴% معتقدند که مردم در آینده غیر مذهبی تر خواهند شد
۸۸% معتقدند فاصله طبقاتی بیشتر شده است
۸۷% معتقدند که در آینده فاصله طبقاتی بیشتر می شود.
به نقل از: وب نوشت. همه گزارشی را که ابطحی آورده بخوانید و بعد از خود بپرسید: جامعه ما به کجا می رود؟ روشنفکران سکولار و دینی هیچ فکر روشنی کرده اند؟ آکادمیسین ها، نخبگان، محققان، طالبان اصلاح و اقدام، احزاب و هسته های فکری و سیاسی چطور؟ فکر نمی کنید آینده بر سر ما دوباره مثل گذشته آوار خواهد شد؟ 

نظرات

نظر