مقاله بسیار خوبی در وبلاگ الپر خواندم از طریق لینک داریوش به آن. در باره بحث نامزدی میر حسین موسوی. برایش نوشتم: دوست عزیز، من کمتر مطلبی در وبلاگ های فارسی و از نسل سومی ها خوانده ام که اینقدر محکم و تحلیلی و همه جانبه باشد. قلم تحلیلی سرکار واقعا عالی است مهم نیست که آدم موافق باشد یا مخالف با حرف شما ولی نمی توان انکار کرد که خیلی به جوانب موضوع فکر کرده اید. یک چنین بینش و روشی در تحلیل مرا امیدوار می سازد به نسل جوان. من دوران آقای موسوی را زندگی کرده ام و شاید بزودی چیزی در باره او بنویسم ولی مطلب شما جدی ترین و تامل برانگیزترین مطلبی است که در بررسی حسن و عیب نامزدی او خوانده ام. دست مریزاد‎!

نظرات

نظر