:: خودشناسی و وبلاگ شناسی
:: عياری زنانه
:: نوشته هايی که يادواره اند
:: وبلاگ، کارخانه مفهوم سازی
:: همه وبلاگ های من
:: دعوت به منطق نبرد-گفتمانی
::  از بازی نفرت بيزارم
:: وبلاگ نویسی به شیوه توده ای
:: وبلاگستان چونان يک گروه اجتماعی
:: کدام مسائل ارزش مطرح شدن دارند؟
:: وبلاگ اسلحه نيست
:: هفتان: از يک نياز اطلاع رسانی تا يک کارگاه دموکراسی
:: چهل وبلاگ پر طرفدار فارسی
:: وبلاگ نويسان در مقام حشرات الارض
:: وبلاگی شدن فرهنگ
:: سربازی رفتن روشنفکران وبلاگ نويسی است
:: وضعيت بی ستارگی
:: سياسی شدن سپهر وبلاگی تا کجا؟
::  وبلاگ ايرانی: نهادی برای بی نظمی
:: مانيفست ايرانی وبلاگ
:: جای چه کسانی در وب خالی است؟
:: وبلاگ: سگالش در حضور ديگران
:: فاشگويان حلقه ملکوت
:: سردبير خودم
 
 
گفتگویی ویدئویی با آموزشکده توانا در باره زندگی و کنشگری  |:|   شهرآشوبی رسانه ای راه مبارزه با جمهوری اسلامی نیست  |:|   بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی  |:|   توئیت هایی که می تواند شما را از کار بیندازد  |:|   واژه نامه کوچک مهاجرت، تبعید و آوارگی  |:|   فروغ در بریندیزی؛ برای ساخت فیلم کوتاه  |:|   قفل ارسطو، کلید حافظ، و ایمان آشوری  |:|   جامعه کلنگی یا ضعف تئوری تاریخی؟  |:|   رسانه، مرکز و پیرامون، وحدت و کثرت  |:|   تاریخ شفاهی رسانه: گفتگو با مهدی جامی  |:|   [بايگانیِ لينکدونی]
 
 
 
 

حلقه ملکوت
دفتر زمانه
سايت فيلم چرخ و فلک
خدا و انسان در گودر، لندن: اچ اند اس مدیا، 2011
ادب پهلوانی، تاریخ ادب دیرینه ایرانی از زرتشت تا اشکانیان، تهران: ققنوس، 1388
منطق الطیر رسانه های خرد
انشاالله طبقه متوسط را به خاک خواهیم سپرد
چرا استیو جابز ایرانی نبود؟
به سوی ضد-انقلاب آینده
در باره شریعت و عقلانیت
وبلاگ ایرانی: 60 هزار سردبیر
هند در هویت ایرانی
شبهای موسیقی در ریگستان سمرقند - ویدئو و عکس
از شهر خدا تا شهر دنیا
شراب نیشابور
سکس، جنسیت و عشق در ایران
زندگی خصوصی و عرصه عمومی، سوی ناگفته زندگی ایرانی
ورقی چند از تاریخ گل و گلفروشی در ایران
سیمین و شعر طلایی اش
کارت پستالهایی از تاجیکستان
سمرقند
فرهنگ تاجيک
چهره های فرهنگ تاجيک
تاجيکان از چشم دوربين
بهشت تقسيم شده
مثل نان سمرقندی
از سمرقند تا دوشنبه
هويت تاجيکی
لينکستان تاريخ ايران
Wong Kar Wai
HAWCA
Alan Sokal
Davlatmand and Whirling Tajik Dancers
The Prokudin-Gorskii Photographic Records
آرزو بر باد - پی‌دی‌اف
 
 
March 23, 2006  
سال-نماهای وبلاگی  
 

سيب - برگرفته از نقطه ته خط

در يادداشت وبلاگ، کارخانه مفهوم سازی پيشنهاد کرده بودم که اهالی وبلاگستان خاصه وبلاگ های بحث برانگيز و مرجع به گزينشی از مفاهيم توليد شده وبلاگی در سال پارينه بپردازند و شماری از دوستان را هم به نام ياد کرده بودم. کسانی از ايشان بزرگوارانه اين پيشنهاد را پذيرفته اند. فکر کردم بهتر است همه آنها در يک پست جداگانه معرفی شوند تا برای لينک دادن کلی در وبلاگهايی که به اين سال-نماها علاقه مندند نيز کار را آسان تر کند. کسانی مانند شادی ضابط هم که در باره وبلاگ ها مطالعه می کنند در اين ميان شماری از برجسته ترين مفاهيم طرح انداخته وبلاگستان در سال 84 را خواهند يافت و شاکر وبلاگ نويسان که کار جستجو را بر آنها ساده کرده اند. فهرست اين دوستان به ترتيب آخر به اول (يعنی لينک اول از تازه ترين سال-نما ست و لينک آخر از اولين سال-نمايی که ديده ام. شما هم اگر به اين پست زياد مراجعه کرده ايد کافی است لينک اول را ببينيد که تازه شده يا نه):

قهوه نوشيدن با شيرين: آدم بی ادعا و بی ريايی است. معلمی زنده دل و جوانگرا و دلسوز. با قهوه نوشيدن شناختمش و خواننده اش شدم. اشتياق اش به ارتباط حد ندارد. آدمی است که فکر می کنی هيچوقت نااميد نبوده هيچوقت نااميد نمی شود. مرا ياد دوره معلمی خودم می اندازد. آدم وقتی با جوانهايی سر و کار دارد که چشمشان وقتی چيزی می آموزند برق می زند نااميد نمی شود.

کارنامه گفتگوهای وبلاگی: بيلی و من اسم غريبی است. می گويد که اين آدم تنها زندگی می کند. ممکن هم هست تنها نباشد ولی عنوانش اين را می گويد. اسم غريبی است. رسم اش اما آشناست. لر باشی ناآشنا نمی شوی که! گفتگوهاش هم منحصر به خودش است. فکر گفتگو با وبلاگ نويسان خاص اوست. او از آدمهايی است که با اين گفتگوها به سمت تعيين وبلاگهای پرارجاع رفته است. آدم خاکی است. اما باتجربه می نمايد. از نسل انقلاب است. کنجکاوی جوانانه دارد. در جستجو ست. از همين گفتگوهاش می شود فهميد.

سيب های سيدانه: هنور نمونه خوب آهسته اما پيوسته رفتن است. يک زوج موفق روزنامه نگار هم. توجه به ادبيات کودک اش تقريبا بی رقيب است. تاملات اجتماعی اش خوب است. گفتگوهاش هم که گفته ام قبلا عالی است. مصاحبه گر خوب بودن هنر است. و سيد هنوز اين را دارد. نديده ام با کسی دعوا بگيرد. متعادل است. فقط بايد آرشيو موضوعی هم درست کند. يک طراحی مجدد وبلاگ اش هم شايد بد نباشد! وقت اش است.

سواران مفاهيم در مه: نی لبک درکی فروتنانه از مفهوم سازی دارد و از خود به عنوان مفهوم ساز. می گويد برای ارشاد کسی نمی نويسد قصد هدايت ندارد و سخن را برای تخفيف و تحقير کسی به کار نمی گيرد. من موضع او را انسانی می بينم از اين بابت که خودبرتربينی را نفی می کند اما فارغ از آن فکر می کنم نوعی هدايت - در غيرمذهبی ترين معنايش- يا ادعای آن در هر نوشته ای وجود دارد. زيرا نوشتن يعنی در ميان نهادن يافته هايی که فکر می کنيم از جهتی تازگی دارند و برای گروههايی مشکل گشايند. حتی اگر پيامی در بطری باشد. گرچه می توان در اين موضوع کنکاش کرد اما اصل آن ظاهرا مناقشه نداشته باشد. دارد؟

سيب های کاشی: محمد جواد کاشی می گويد مفهوم سازی را در معنای ابداع قبول دارد اما بحثی دراز دامن می توان کرد که مفهوم سازی فقط ابداع نيست. باشد هم ابداع فقط يک معنا ندارد. به نظرم هر نوع زنده کردن يا دوست تر داريد احيا کردن مفاهيم و بازنگری از زاويه ديد تازه هم مفهوم سازی است. کاری که خود دکتر کاشی کرده است. دقيق شويم ابداع اصلا غيرممکن است. هميشه بازسازی وجود دارد و مفهوم سازی از راه آن.

سبد مفاهيم مادام ميم: يک يادداشت ماه! مسرت خانم ميرابراهيمی (مادام ميم سيبستان/ نفس دوم يزدانجو/ خود دوم خودش و غيره!) از اين شکوه می کند که چرا خودهای ديگرش را به پستو فرستاده است. اما واقعيت اين است که اين خودها سر-و-کله شان همه جا در نوشته های او بخصوص همين يکی پيداست! زبان و بيان تحليلی مادام ميم يکی از روان ترين هاست و کاملا آپ-تو-ديت و راحت ارتباط برقرار می کند. اين يعنی جوهر وبلاگ. و نهاد ناآرام همه خودهای ما!

گاز آدم به سيب های 84: اين ناصر الدين شاه خالديان خدا(يا: سايه خدا)ی قجرنويسی در وبلاگستان است. روزنامه نگار تيز و با دامنه معلومات وسيع و نثر خوب و طنز دلنشين و گاه روده-بر! گفته بودم که مرا ياد معلم های ادبيات از نوع سختگيرش می اندازد. چون معلم های سختگير ادبيات کسانی بودند که کارشان را دوست داشتند و سواد ادبی داشتند و می دانستند هر بچه ای که انشای رمانتيک بنويسد لزوما نويسنده خوبی نخواهد شد! گاهی ترکه هم دست می گرفتند! خلاصه حدودالعالم و آلادم دستشان بود. حساسيت اجتماعی ش فوق العاده است.

آقای الپر و سيبهايش: الپر، طراح نظريه اينترنت به مثابه کمون، جدی ترين فعال سياسی وبلاگستان در جناح اصلاح طلب اش است! صراحت لهجه و هماهنگ سازی و قدرت بسيجگری اش مثال زدنی است. در عين حال بدون آنکه مبتذل باشد خاکی است و عشق اللاتی. حتی حسين درخشان هم به او می گويد: آقای الپر! در ويترين سال اش - تعبير قرضی از آشپزباشی وبلاگستان-  10 تا سيب درشت و سرخ را خوب برق انداخته و به چشمديد شما گذاشته است.  

مخلوق نا-آرام: مخلوق يکی از وبلاگهايی است که قبلا در باره اش گفته ام که کنجکاوی مرا به دنبال کردن مطالب اش بر می انگيزد. کار خوبی کرده و گزينه ای از يادداشتهايش در باره دين و خدا و نقدهای اجتماعی اش فراهم آورده است. من بسيار خوشحال می شوم که دوستان هر چه بيشتری به اين گزينش های وبلاگی دست بزنند و اصلا مهم نيست که من نامشان را در فهرست کوتاه دوستان هم-بحث ذکر کرده ام يا نه. چه بسا همين مايه مباحثه های آتی باشد. مخلوق از وبلاگهای خوب و خواندنی است و دغدغه هايش برای من آشنا ست. اما فاصله ای داريم در نحوه پاسخ گفتن به اين دغدغه های مشترک. طبيعی بايد باشد گمانم. اما از وبلاگ های خوش-قلم و خوشخوان است. 
 
مسعود برجيان: با همه ناآرامی های جامعه و سياست 84 و همه مشکلات خانه و زندگی و نااميدی های سياه ناشی از فشارهای تحمل ناپذير اجتماعی مسعود برجيان نوشتن و بحث کردن را رها نکرد. ببينيد چگونه از خواندن مشروطه ايرانی و بيمادرای مادرش در بيمارستان می گويد. منهای مباحث اجتماعی و تاريخی ارزشمند، يادداشت خودکشی او يکی از موثرترين نوشته ها در سوانح احوال اهل معنا در ايران بود. 

سال نمای عنکبوت: يکی از بهترين و پربارترين وبلاگ نويسان سال 84 است. کارنامه پر و پيمان اش بخوبی نشان می دهد که در هر زمينه ای که قلم زده انديشه اصيلی را عرضه داشته است. ( پرکار را به پربار بدل کردم. از بس که اين پسر وسواس است. می گويد پرکار نيستم و تو اغراق کرده ای. به نظرم درست اين است که پرنويس نيست. اما در مورد هر مطلب اش با جديت کار می کند. اينجوری بگوييم: هر نوشته اش پرکار است. حالا بهتر شد امين خان؟)

گزيده های پارسايانه: پارسا صائبی ضمن گزينش مطالب اش چکيده مانندی از مفهوم/مفهوم های اصلی هر نوشته اش به دست داده است. اين بخش اول از گزيده های اوست مربوط به شش ماه اول سال 84. بخش دوم هم در اينجا. پارسا يکی از تنظيم کنندگان موتور وبلاگستان است از همان کانادا و هيچ ربطی هم به مکتب کانادايی وبلاگ نويسی ندارد!

سيب های راز: از پويان که می گويد نگاهش به وبلاگ حداقلی/ کمينه گرا ست. من فکر می کنم در باره نقش اجتماعی کمينه گرا بودن خوب است اما در باره نقش مفهوم سازی می توان با گرايش بيشتر به تعامل و گفتگو بين گروههای بحث انتظار بيشتری داشت. هرچند که کمينه گرايی روِيهمرفته شرط عقل است!

سیب های مستور،‌ گزیده یادداشتهای محسن مومنی که در کمتر از يک سالی که می نويسد به يک وبلاگ بحث برانگيز تبديل شده است.

سال-نمای سيبستان را هم در همان يادداشت «وبلاگ، کارخانه مفهوم سازی» ببينيد.

پس نوشت:
1
ديدم حسين درخشان هم سال-نمايی از وبلاگش به دست داده است ولی بدون هيچ گزينشی! در واقع يک فهرست مطالب است از تمام يادداشت های او در سال 84. درخشان در سال گذشته يک چند مفهوم را سر زبانها انداخت از جمله لزوم رابطه با/سفر به اسرائيل که محور اصلی يادداشتهای او در دو ماه آخر سال بود. 

2 سيما جان شاخساری، که دور نيست که بتوان گفت نمونه الپر است در عالم نسوان اما در جناح نسبتا چپ اش!، گزينه ای به دست داده به رعايت دعوت صاحب «سيب لند» اما از مقالات خوبی که از نوشته های ايرانيان به انگليسی خوانده و يک نمونه از کارهای خودش را هم تبرکا گذاشته است. بايد ضمن عرض خسته نباشيد معروض گردم که همانطور که الپر هم بدرستی گفته است مقصود از آن دعوت تکيه بر يادداشتهای مفهوم ساختی بود آنهم به فارسی که در مورد سيما جان می شود مفاهيم اولا فمينيستی و بعد هم ادب و آداب وبلاگی و آخر از همه سياست. اگر سيما از ميان مطالب خودش دستچينی بر اين اساس کرد آن را در فهرست سال-نماها می آورم. فعلا اينقدر را اينجا اشاره کردم که بداند کار را ديده ام و ممنونم تا بعد. 


Send to    Friend's Email:
Your Email : 
 
آدرس دنبالک اين نوشته
http://www.malakut.org/cgi-bin/mt33/donbalak.cgi/826
نقد و نظر

ایده جالبی و مفیدی بود جناب جامی. مستفیذ شدیم.

Posted by: میرزا at February 8, 2007 10:39 AMبا سلام و احترام .
جسارت را مي بينيد جناب جامي ؟!
http://aavang.blogfa.com/post-162.aspx
شاد باشيد و سر افراز
راوي


* چه کار خوبی کردی خواهرجان! من در بين مطالب صميمانه سرکار چند تا را خيلی پسنديده ام خاصه آن احوالپرسی از خانواده های شهرک توحيد بعد از سقوط سی 130. دست مريزاد - سيبستان

Posted by: آونگ خاطره های ما at April 2, 2006 12:41 AMباغبان مهدی! به نظرم باید تعریف دقیقتری از مفهوم سازی ارائه دهید. اگر به نظر شما مفهوم‌سازی طرح انديشه و نظری است که پيش از آن مطرح نبوده و با وبلاگ مطرح می‌شود حتی اگر از «آزادی گنجی» و «آسيب شناسی شيوه اعتراض مسلمانان » فاکتور بگیریم, «18 ژوئن شکست حزب ليبرال دموکرات وبلاگستان» , بحثی که در رسانه ها مطرح بود شامل آن نمی‌شود. شاید منظورتان از مفهوم سازی «نوع نگرشی» است که قبلا جای دیگر وجود نداشته. وگرنه اینها موضوعاتی هستند که کم و بیش در جا(ها)ی دیگر بیان شده است. آقای کاشی(یادداشت 28 مارس) درست می‌گویند:« من از مفهوم سازی، ابداع فهم می‌کنم. با این تعریف حتی یک یادداشت‌ هم در سبد نمی‌ماند». در بیشتر سالنامه‌هایی که به شما ارائه شده از مفهوم سازی با تعریف کنونی شما تخطی شده. کما اینکه خودتان هم سیب گاز زده در سبد گذاشته‌اید! خوشحالم که تقریبا به تمام نظرها جواب می‌دهید.


--------
* قصد دارم در باره مفهوم مفهوم سازی بنويسم. اما من اصولا ابداع را غيرممکن می دانم! مفهوم ها معمولا از راه احيا يا کشف رابطه های جديد و ديگر روش هايی که در نوشته مفصلتری - در دستور زبان مفاهيم- عرض خواهم کرد ايجاد می شوند و گسترش می يابند. يادداشت من پای معرفی سيبهای کاشی را ديده ايد؟ - سيبستان

Posted by: وبلاگوار at March 30, 2006 12:10 PMآقاي جامي عزيز
پيش نهاد شما را عملي كردم. اميدوارم منظورتان را درست به جا آورده باشم.


* از لطف و همت شما ممنون. ديدم و به فهرست اضافه خواهم کرد. دلم می خواست می توانستم در چند موضوع که طرح کرده ايد از جمله اينکه چرا در وبلاگ می نويسيم نکاتی را از ديد خود مطرح می کردم. اگر فرصت شد اين کار را می کنم. پايدار باشيد - سيبستان

Posted by: نی لبک at March 30, 2006 7:10 AMسلام آقاي جامي
اولا سال نو مبارك با تاخير چند روزه.
دوم هم اينكه ممنون از لينكتون به سالنامه من در لينكدوني تون.
سوما اينكه خوبه انگار واقعا همه شروع كرده اند به سالنامه سازي. اميدوارم بشه يه سالنامه كلي از وبلاگ هاي فارسي در سال 84 جمع و جور كرد. البته بدون ديدگاه غليظ سياسي و يه نگاه همه جانبه

Posted by: amir at March 27, 2006 12:47 PMسلام. مخلوط عطر شکوفه سیب و بوی «نان قرضی» کمی سرگیجه آور است.


* البته نفهميدم منظور چيست ولی می گذارم شايد که توضيحی به دنبال بيايد! - سيبستان

Posted by: مانی at March 27, 2006 12:47 PMجناب جامی

جسارتا عارضم به حضور معروض علیه تان که "معروض گردم" به نظرم صائب نیست و بایستی گفته شود "معروض شود" یا "عارض گردم".
باقی بقاتان


* ممکن است حق با شما باشد. من از روی خوانده های قديم اين طور در ذهن ام باقی بود. با شم زبانی ام هم نادرست نمی نمايد. ولی نگاه می کنم اگر مدرکی برای حرف شما و خودم يافتم می آورم. از دقت نظر شما ممنون. - سيبستان

Posted by: شوریده at March 27, 2006 8:16 AMسلام:
سالنامه‌ی ندای امروز:
http://weblog.aminsabeti.com/archives/2006/03/001231.html

Posted by: امین at March 26, 2006 8:34 PMسيبستان عزيز
من بين مفهوم سازي شما و جريان سازي خودم اينچنين تفكيك مي اندازم كه مفهوم سازي بحث و گفتمان بر سر يك موضوع توافقي بين نخبگان است اما جريان سازي در واقع در پس مفهوم سازي آشكار مي گردد. جريان سازي كارگاه عملي و كاربردي پس از بحث و رسيدن به اشتراك نظر بين نخبگان وراي مفهوم سازي است. اتاق فكر كارش چيدمان و تحليل است و اتاق عمليات (جريان ساز) تلاش براي پياده سازي مفهوم. در اطراف ما مشكهاي زيادي پيدا شده اما بازارش هنوز گنگ و ناپيداست. اينكه پي مشك برويم و پيدايش كنم اما به منزل نرسانيم هم كاري منطقي نيست. عموماَ در مفهوم سازي هاي وبلاگستان شما نمونه هاي كاربردي را بيابيد كه بعد از مفهوم سازي جريان سازي هم شده و به عمل رسيده. به نظر از تعداد انگشتان دست افزونتر نخواهد بود.
وبلاگ جاي بحث است شكي در آن نيست. تريبوني براي اعلام عقايد و به محك زدن آنها. درست است كه محيط وبلاگ بهترين جا براي مفهوم سازي موضوعاتي نو و دبش است اما آيا براي پياده سازي آن در دنياي حقيقي هم تلاشي مي شود؟
من فرق بين مفهوم سازي و جريان سازي را تا اين حد قبول دارم. كه در عقب اتاق فكر، اتاق عمليات نيز نياز است. از اين رو شايد اين دو كنار هم توازن را برقرار سازند.

Posted by: محسن حسینیان at March 26, 2006 7:34 AMسلام. سال نو مبارک.
من هم سالنمایی از نوشته‌های آی‌تی وبلاگ خودم ، نوشته‌ام:
http://www.1pezeshk.com/archives/2006/03/post_213.html
قابل نیست ، البته


* دوست عزيز، ممنون از توجه شما به ايده سالنمانگاری. ولی توجه داريد که هدف بيشتر جلب نظر به مطالب تاليفی خود وبلاگ نويسان بود. به هر حال با امتنان از شما يک پيشنهاد دارم. شما که پزشک هستيد چرا در باره فرهنگ/بی فرهنگی دارويی-پزشکی در ايران نمی نويسيد. مطمئنا مشاهدات دست اولی در اين باره داريد. اين کمک می کند به ارتقای فرهنگ و آگاهی پزشکی-دارويی. مثلا رفتارشناسی مردم ما در مصرف دارو خيلی جای بحث دارد. نمونه اش مصرف بی رويه آنتی بيوتيک هاست. يا از آن طرف کمبود آگاهی دادن/هشدار دادن به جامعه در زمينه دارو-خوری از پيش خود يا ممنوع نکردن داروخانه ها از فروش داروهايی که مصرف بدون نسخه آن ضرر دارد. من بی گمان ام اگر در اين زمينه ها بنويسيد خوانندگان پر و پا قرصی خواهيد داشت از جمله خود من! يک کار وبلاگ وارد کردن تخصص ها به حيطه عمومی است. چرا شما اين کار را نکنيد؟ شايد آنوقت اين دوست ما آقای گوشزد هم که پزشک است از شما ياد بگيرد! - سيبستان

Posted by: علیرضا at March 25, 2006 7:59 PMسلام مهدي عزيز. يادداشتي در باب همين رويداد نوشتم. اگر دوست داشتي خوشحال خواهم شد نظري گذرا داشته باشي. يا علي

Posted by: محسن حسینیان at March 25, 2006 7:29 AMسلام! سال نوتان مبارك سيب! ... سيب ها را كه گذاشتم توي سفره يادتان بودم. حتي هر شب كه سيب گاز مي زنم تا دندان هايم سفيد سفيد شوند.خوبين؟! چقدر نوشتين! خوندمشون البته ... كار جالبي بود. هرچند من جواب سوالم را نگرفتم. موفق باشيد.


* ولی من جوابی نوشته بودم. ملاحظه فرموديد؟ سال نو مبارک. روزهاتان سيبين باد. - سيبستان

Posted by: سوسن جعفري at March 25, 2006 4:01 AMآقای جامی گرامی
1- نوروزتان روزی نو باد.
2- یادداشت "جاذبه های توریستی وبلاگستان" که آخرین یادداشت وبلاگ من است هم به نوعی گزینش زیبایی ها و جاذبه های وبلاگستان 84 است و مشابه لینک های لینک دونی شما. خلاصه آن چه از بزرگان وبلاگستان خواسته بودید کم مایه هایی چون من نیز در پی اش بوده اند. برخی روزها به جنوب شهر وبلاگستان هم سر بزنید... اگر بی‌رونق است ولی باصفاست!


* خوب است که من گفتم تقسيمبندی های اينچنانی در کار من جايی ندارد. وبلاگستان جنوب و شمال ندارد. اگر امسال وبلاگ سرکار هم بحث برانگيز شد و صدای بحثها تا اينجا هم رسيد سال بعد در رديف وبلاگ های پر-ارجاع آن را خواهی ديد. به همين سادگی. حالا بروم ببينم چه کردی در اين وبلاگ گردی. يا علی. - سيبستان

Posted by: farhad at March 24, 2006 1:06 PMمهدی عزیز سلام. اولا سال نو مبارک. به امید سالی بسیار خوب. دوم ممنون از لطفت برای انتشار مطلب در سیبستان. فقط می خواستم این تاکید را بکنم که خودم به آن چیزی که شما گفته ای واقفم و به همین دلیل در متن اصلی نوشتم که این نوشته دو هفته دیگر ویرایش شده و دوباره منتشر می شود. کاش لطف می کردی و این را هم جایی اشاره می کردی تا دوستان خواننده بدانند که باب نقد و بازنویسی باز است. با احترام.


* سال نو تو هم مبارک. اضافه می کنم حتما. فکر کردم لابد کليک می کنند می آيند در وبلاگ خودت هم چای داغی می خورند و هم تمام يادداشت را می بينند با ضمايم اش. - سيبستان

Posted by: حامد قدوسی at March 24, 2006 5:24 AM


نظر دهيد

اطلاعات به خاطر سپرده شود؟

 
پيوند  
دنبالک 0
نقد و نظر 14
چاپ کن
بفرست